Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2017

skrzacik
Reposted fromagridoce agridoce
2197 8529 500

letswatchgirls:

Julia Lescova x dreamstatelive

Reposted fromrorqualmaru rorqualmaru
skrzacik
2537 2afa
Reposted fromheroes heroes viaxannabelle xannabelle
3405 556f 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viaagridoce agridoce
skrzacik
1603 c15c 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaagridoce agridoce
3270 7e34 500
Reposted fromrorqualmaru rorqualmaru
skrzacik
9893 5539 500
Reposted fromkaiee kaiee viakundel kundel
3671 087d
Reposted fromrorqualmaru rorqualmaru
skrzacik
3371 2a21
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
skrzacik
Ilu masz znajomych na Facebooku ? 300/400/500 ? Na ilu możesz polegać ? Ilu masz prawdziwych przyjaciół ? Ile wskoczy za Tobą w ogień ? Dla ilu osób jesteś gdy to oni mają problemy?  A Ty jak masz problem ?  No właśnie..
Może mam dopiero dwadzieścia kilka lat, ale już wiem, że prawdziwych przyjaciół nie poznaje się w biedzie, jak mówi to przysłowie, którymi tak często powtarzamy..
Prawdziwy przyjaciel ? To jest ktoś kto bezinteresownie pomoga, nie wypominająć w przyszłości : " Ej ziomuś, pamiętaj ja Ci pomogłem " 
W sumie XXI w. cieżko o dobrą, prawdziwą relację.  O coś prawdziwego. Prawdziwa jest jedynie CHYBA zazdrość.
                                                       chyba......


— to tylko moje zdanie.
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie viaasylopath asylopath
skrzacik
6747 e3d4 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamadadream madadream
skrzacik
Reposted fromagridoce agridoce viamadadream madadream
0097 9f06 500

lokilosesit:

There may be something there
That wasn’t there before.

Reposted fromtosiaa tosiaa viamadadream madadream
skrzacik
5935 c0ce
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamajcia majcia
skrzacik
4431 9028 500
Reposted frompianotea pianotea viapannakies pannakies
skrzacik
Reposted fromagridoce agridoce viapannakies pannakies
skrzacik
3425 90de
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapannakies pannakies
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl